The time is 03:33:18am
Voor wie

Voor studenten

The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am

Kompanjon in beeld

The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am

Stage

Je kan je voltijdse stage uitvoeren bij Kompanjon. Elk semester zijn er in Gent en Antwerpen enkele plaatsen vrij. We werken met studenten uit graduaats-, bachelor- en masteropleidingen.

Overzicht van stagetaken – voltijdse stage

 • Je ondersteunt vier gezinnen aan huis. Daarbij werk je met het kind en de ouder(s).
 • Je neemt initiatief om met het gezin naar de bibliotheek of spelotheek te gaan.
 • Indien nodig en mogelijk vergezel je ouders naar het oudercontact, buurtinitiatieven, enz.
 • Je bent aanwezig op teamoverleggen en draagt actief bij.
 • Je woont vormingsmomenten met reguliere studenten bij en geeft inbreng.
 • Administratieve taken
 • Je woont overleggen met lokale partners bij.
 • Je volgt de actualiteit rond welzijn en kansarmoede, gelijkekansenbeleid en onderwijs.
 • Mogelijk: Je volgt studiedagen.

Heb je interesse in een stageplaats in Gent? Neem contact op met mariska@kompanjon.be. Wil je in Antwerpen stage lopen? Stuur een bericht naar veerle@kompanjon.be. Bezorg ons vooraf een kort CV en de planning van je stageperiode.

The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am
The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am

Praktijkvak of werkplekleren

Als student kan je praktijkervaring opdoen bij Kompanjon voor een praktijkvak of in het kader van werkplekleren of maatschappelijk engagement. Je opleiding bepaalt binnen welk vak dat past en hoe je precies instapt.

We werken momenteel samen met tal van hogescholen en universiteiten: sociaal werk, leraar kleuteronderwijs, leraar lager en secundair onderwijs, logopedie, orthopedagogiek, toegepaste psychologie, pedagogie van het (jonge) kind, onderwijskunde, pedagogische wetenschappen en psychologie, specifieke lerarenopleiding, ergotherapie en intercultureel werken en coachen. We staan altijd open voor samenwerkingen met andere opleidingen.

Normaal duren de trajecten een semester. Voor de meeste opleidingen komt de opdracht overeen met een tijdsinvestering van drie studiepunten. Afhankelijk van de opleiding beslis je om de opdracht in het eerste semester (september – december), het tweede semester (februari – mei) of in beide semesters uit te voeren.

Concreet ziet dat er zo uit:

 • Je werkt met kinderen vanaf de derde kleuterklas tot het vierde leerjaar o.a. rond schoolse zaken (huiswerk, ondersteunen bij schooltaken), planning, leesplezier, studievaardigheden en
  vrijetijdsbesteding. Oudere kinderen (vijfde leerjaar tot tweede secundair) help je ook hun talenten, studievaardigheden en de juiste studiekeuze ontdekken.
 • Je werkt samen met de ouder(s) en versterkt de wederzijdse betrokkenheid met de school.
 • Als het nodig en mogelijk is, ga je mee naar een oudercontact of een andere organisatie.
 • Je werkt vaak met meerdere kinderen binnen een gezin.
 • Ouders stemmen in met de ondersteuning. Je bent dus welkom in het gezin.
 • Als we je koppelen aan een gezin, houden we rekening met de informatie die je ons verschafte: vakkennis, woonplaats, mobiliteit, talenkennis, ervaring met kinderen, enz.
 • Een coach van Kompanjon vzw ondersteunt je, stelt je voor aan het gezin, begeleidt je in de leergroep, geeft regelmatig feedback en beantwoordt al je vragen. De coach gaat altijd mee op je eerste huisbezoek.
The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am

De kracht van de gezinnen valt me echt op. Woorden als ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en ‘kansarmoede’ klinken zo negatief. Misschien moeten wij hen ‘dappere gezinnen’ noemen?

- een studente opleiding pedagogische wetenschappen

Kompanjon gezinsbegeleiding huiswerkbegeleiding

“Je krijgt een mooie vertrouwensband met zowel de kinderen als de ouders van het gezin waar je komt.”

Sinsa Van Vooren ondersteunde als Kompanjon-student het gezin van Patricia

The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am

Tijdsinvestering Kompanjon

Introductie visie en werkwijze Kompanjon 2 uur
Praktische informatie en toewijzing gezin 30 min.
12 bezoeken aan huis van 1,5 uur (tot max. 2u.) 18 – 24 uren
Inhoudelijke voorbereiding van de bezoeken 10 – 12 uren
Aanvullen en opvolgen bezoekboeken 10 – 12 uren
3 interdisciplinaire leergroepen met inhoudelijke vormingen en ruimte om ervaringen uit te wisselen 6 uur
Slotmoment 2 uur
Totaal 48 – 60 uren
The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am

Leerkansen

Door een praktijkervaring bij Kompanjon leer je maatschappelijke kwetsbaarheid van binnenuit kennen. Je ervaart hoe complex het is om eerlijke onderwijskansen in de praktijk te realiseren. Je leert cultuursensitief handelen en communiceren. Je krijgt een unieke kans om vaardigheden en inzichten te ontwikkelen in een context die voor je openstaat. Je vormt een sterk duo met het gezin. Het is meer dan een interessante leerervaring.

Met het sociaal engagement beteken je mee het verschil voor kwetsbare kinderen en hun ouders. Je werkt actief mee aan de onderwijskansen van kinderen. Het gezin leert jou kennen en jij ontdekt het gezin en zijn verhaal. Die ervaring levert voldoening op en geeft je een andere kijk op de stad waarin je studeert, leeft en werkt. Je krijgt inzichten in maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, migratie, inclusie en sociale huisvesting. Een levensles die je meeneemt in je latere beroepsleven.

Kortom: er valt veel te leren en te ervaren bij Kompanjon!

The time is 03:33:18amThe time is 03:33:18am

Onze verhalen

Lees hier onze verhalen.

Stijgen als met een vliegtuig

Al 15 jaar ondersteunt Kompanjon maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun gezin. Hoe zou het ondertussen zijn met de gezinnen waar we járen geleden over de vloer kwamen? Samen met Farida (17) blikken we terug op haar ervaringen uit haar lagere schooltijd.

Sinsa in het kapsalon

Sinsa Van Vooren ondersteunde als Kompanjon-student het gezin van Patricia. Studieondersteuning was een opstap die zowel kinderen als mama zelfzekerder maakte. Lees hier hoe Sinsa deze samenwerking beleefde.

Een goed plan

Een beurtrol installeren om de laptop te kunnen gebruiken. Het klinkt misschien wat vergezocht, maar het is een realiteit die Ada maar al te goed kent. Toen zij en haar broer in het secundair onderwijs zaten, deelden ze één laptop met elkaar. Huistaken maakten ze beurtelings.

 

Het zekere voor het onzekere

Als Kompanjoncoach werk ik voor het project ‘Buddy@School’, waarbij studenten van KdG gekoppeld worden aan anderstalige nieuwkomers die de overstap maken naar het secundair onderwijs. De focus van het project ligt op het vinden van een passende secundaire school. 

Alles voor een feestje

“Hallo, komen jullie met de kinderen naar ons feest op 17 mei in Gentbrugge? Gratis voor iedereen. Groetjes en welkom!” Zo maken we bij Kompanjon promotie voor onze activiteiten. Via Whatsapp versturen we de kleurrijke uitnodiging naar de gezinnen. Aanklampend werken hoef je niet ver te zoeken, zolang de boodschap maar positief, open en echt is.

Jij doet het goed, ik doe het goed, samen doen we beter

Ik had met Elisabeth en haar kinderen afgesproken om naar ‘De wereld van Kina’ te gaan. Ik vond het best spannend, want we hadden elkaar niet meer gezien sinds december. Ik wist dat een uitstap samen best druk zou worden en hoopte dat de kinderen en Elisabeth het leuk zouden vinden.

Alles komt goed

Ik heb vroeger hulp gekregen van studenten van Kompanjon. Ik was toen negen jaar oud en zat ik het derde leerjaar. De school was nieuw en het was moeilijk. Vooral rekenen was een probleem. Ik moest elke dag de tafels oefenen. Ik was vaak verdrietig, omdat ik mijn vrienden van mijn vroegere school miste.

1000 sterren

Het is wel wat lastig om afscheid te nemen. De kinderen kijken week na week uit naar mijn komst.
Gek eigenlijk; we werken voor school, maken sommen en dictees en toch kijken ze er elke week naar uit. In het begin noemden ze me ‘juf Tine’ maar na elk bezoek was ik minder juf en werd ik meer ‘een maatje’

Een droom van een school

Freda is 12 jaar en zal binnenkort de overgang van basis- naar secundair onderwijs maken. Haar leerkrachten hebben er alle vertrouwen in dat ze in de A-stroom kan starten. Hoe en waar ze dat zal doen, zullen we de komende weken en maanden uitpluizen. 

Backstage bij nieuwe Kompanjon-gezinnen

Altijd weer spannend, aan een voordeur staan en voor een eerste keer aanbellen. Hopend dat je op de goede bel hebt gedrukt, want lang niet overal kloppen de naambordjes. Kompanjon-coach Mariska vertelt over de start van een nieuw semester.

Een nieuw begin

Ik kom uit Eritrea, maar Eritrea is niet veilig. Daarom ben ik naar België gekomen. Ondertussen al vier jaar. Eerst alleen, zonder kinderen, zonder man. Na drie jaar zijn mijn twee dochters ook gekomen. Mijn man nog niet en ik weet niet of hij nog zal komen, het is heel moeilijk.

Kost dat veel?

Ik ben Julie, studeer sociaal werk ik Gent, en loop sinds enkele maanden stage bij Kompanjon. Het merendeel van mijn stagetijd gaat naar het ondersteunen van vier gezinnen bij hen thuis. Dat is eigenlijk ook het fijnst om doen want ik leer op een heel spontane manier vier totaal andere families kennen. 

Het duizendste

Zoveel vertrouwen verwondert mij niet meer, ik was al bij zoveel verschillende gezinnen te gast. Vandaag kom ik speciaal voor een gesprek met het duizendste gezin dat we met Kompanjon vzw in Gent zullen ondersteunen.

The time is 03:33:19am