The time is 11:18:59am
Ons werk

Samen op weg

Samen op weg. Ouders, kinderen, studenten en coaches. Praten met en luisteren naar elkaar. In duo leren, spelen, zorgen delen en oplossingen zoeken. Er zijn voor elkaar. Dat is Kompanjon.

The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am

Kompanjon legt de focus op maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 14 jaar met een verhoogd risico op leerachterstand. Meestal gebeurt de aanmelding door scholen en welzijnsorganisaties, maar gezinnen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen. Het is belangrijk dat het gezin tot onze doelgroep behoort. Een kind aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Kind aanmelden
The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am

Een traject

Ondersteuningstrajecten starten telkens in september en februari. Alle aanmeldingen komen op een wachtlijst terecht. Zodra er plaats is, neemt een coach contact op met de ouders voor een intakegesprek aan huis. Kompanjon houdt de doorverwijzer op de hoogte als de ondersteuning bij een gezin van start gaat. Na de opstart brengt de student het gezin wekelijks een bezoek aan huis gedurende minstens 12 weken. We proberen de ouders bij elke ondersteuning te betrekken, zodat ze na verloop van tijd in staat zijn om thuis zelf de nodige ondersteuning en structuur te bieden. Student en coach kunnen extra acties ondernemen om de ontwikkelingskansen van de kinderen te verhogen. Een oudercontact bijwonen, de school bezoeken, doorverwijzen naar welzijnsinstanties, administratieve hulp of vrijetijdsaanbod introduceren, enzovoort. De ondersteuning is gratis en duurt 3, 6 of 9 maanden. De duur hangt af van de context en de aard van de zorgvragen.

The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am

De ondersteuning voor de student?

Studenten uit lerarenopleidingen, gezondheid en welzijn kunnen terecht bij Kompanjon voor een stage of een praktijkvak Maatschappelijk engagement of Werkplekleren. Doorgaans biedt een student ondersteuning gedurende een semester (3 maanden). Studenten met interesse in een traject bij Kompanjon nemen contact op via de opleiding of de studentenfiche. Als de opdracht past in het curriculum van de opleiding, kan hij of zij starten. Een traject bij Kompanjon omvat 3 studiepunten. Studenten kunnen ook op vrijwillige basis hun steentje bijdragen als kompanjon. Een coach geeft de studenten intensieve begeleiding, individuele feedback, vorming en intervisie.

The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am
The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am

Welke rol speelt de coach?

In het ondersteuningstraject speelt de professionele medewerker (coach) een belangrijke rol. De coach vormt de schakel tussen gezinnen en studenten en zorgt voor een goed contact tussen de duo’s. De coach selecteert gezinnen, introduceert studenten in gezinnen, volgt het proces nauw op en is beschikbaar voor vragen van studenten en gezinnen.

The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am

De coach van Kompanjon nam de tijd om iets uit te zoeken. Ze kwam met voorstellen, ze belde naar de huisvestingsmaatschappij, ze zocht een sportclub voor de kinderen … Was dat haar job? Ze deed het gewoon.

- een student

Kompanjon heeft het zelfvertrouwen en de motivatie van onze dochter echt verbeterd. Als je kind groeit, dan groei je als ouder ook.

- een ouder

The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am

De doelgroep

Bij de selectie hanteren we de armoede-indicatoren van Kind en Gezin. Dat betekent dat de door ons geselecteerde gezinnen zwak scoren op minstens drie gebieden: beschikbaar maandinkomen, opleidingsniveau van de ouders, arbeidssituatie van de ouders, stimulatieniveau, huisvesting en gezondheid. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gezin woont in Groot-Gent of in de Antwerpse wijken Linkeroever, Luchtbal, Deurne-Noord of ´t Kiel.
  • Het kind zit in de derde kleuterklas, de lagere school of de eerste graad van het middelbaar.
  • Het kind gaat naar het regulier onderwijs of het type basisaanbod of is ex-OKAN-leerling of gewezen anderstalige nieuwkomer (GAN).
  • De hulpvraag is breder dan een vraag naar bijles (zoals taal- en leesstimulering, leren leren, vrijetijdsbesteding, welbevinden en opvoedingsondersteuning).
  • De ouders stemmen in met de ondersteuning aan huis.
Kind aanmelden
The time is 11:18:59amThe time is 11:18:59am

Kompanjon in beeld

The time is 11:18:59am