The time is 03:12:07pm
Voor wie

Voor ouders

Kompanjon biedt studieondersteuning aan huis. Als gezin met kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school en opgroeien in een kwetsbare thuissituatie kan je een beroep op ons doen. Je vormt een duo met een student die bij je thuis langskomt. Als ouder kan je bij Kompanjon terecht als je tot de doelgroep behoort en woonachtig bent in Groot-Gent, Deurne-Noord, het Kiel, Linkeroever of Luchtbal (Antwerpen).
Denk je dat Kompanjon iets voor jou en je kind(eren) kan betekenen? Klik dan hier: een kind aanmelden.

In English

العربية

En français

The time is 03:12:07pmThe time is 03:12:07pm

De doelgroep

Bij de selectie hanteren we de armoede-indicatoren van Kind en Gezin. Dat betekent dat de door ons geselecteerde gezinnen zwak scoren op minstens drie gebieden: beschikbaar maandinkomen, opleidingsniveau  van de ouders, arbeidssituatie van de ouders, stimulatieniveau, huisvesting en gezondheid. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gezin woont in Groot-Gent of in de Antwerpse wijken Linkeroever, Luchtbal, Deurne-Noord of ´t Kiel.
 • Het kind zit in de derde kleuterklas, de lagere school of de eerste graad van het middelbaar.
 • Het kind gaat naar het regulier onderwijs of het type basisaanbod of is ex-OKAN-leerling of gewezen anderstalige nieuwkomer (GAN).
 • De hulpvraag is breder dan een vraag naar bijles (zoals taal- en leesstimulering, leren leren, vrijetijdsbesteding, welbevinden en opvoedingsondersteuning).
 • De ouders stemmen in met de ondersteuning aan huis

Denk je dat Kompanjon iets voor jou en je kind(eren) kan betekenen?

Kind aanmelden
The time is 03:12:07pmThe time is 03:12:07pm

Samen: ouder & student & coach

Gedurende drie maanden komt er een student bij jou thuis. Als ouder maak je onderlinge afspraken met de student. Hij of zij helpt bij het huiswerk en de schoolse vaardigheden: taal stimuleren, leesplezier, leren leren. Maar Kompanjon besteedt ook aandacht aan vrije tijd, welbevinden, interesses en talenten. We betrekken je als ouder bij de ondersteuning. Zo geven we veel uitleg en informatie, werken we samen aan structuur en planning, luisteren we naar eventuele hulpvragen. Als het nodig is, vergezellen we je op een oudercontact of zorgoverleg of zoeken we gespecialiseerde hulp. De student studeert aan een hogeschool of universiteit en werkt voor Kompanjon in het kader van een stage of praktijkvak. Door de samenwerking met het hoger onderwijs voorzien we twee startmomenten voor (nieuwe) gezinnen: eind september en half februari. De coach van Kompanjon komt regelmatig op huisbezoek en houdt contact met je gezin. Gedurende het hele traject is de coach jouw vertrouwenspersoon en die van de student. Na drie maanden bespreek je het voorbije traject met de coach en beslissen we of we de ondersteuning aan huis verlengen of afronden. De ondersteuning van Kompanjon is gratis. 

The time is 03:12:07pmThe time is 03:12:07pm
The time is 03:12:07pmThe time is 03:12:07pm

Hoe helpt de coach van Kompanjon?

 • Maak hier kennis met de coaches van Kompanjon.
 • De coach werkt bij Kompanjon en is je contactpersoon als je aangemeld bent.
 • Ze komt thuis bij je langs en luistert naar je vragen en zorgen.
 • Na dat gesprek evalueert de coach of er een student kan langskomen om je kind(eren) gedurende 3 maanden thuis te helpen.
 • De coach staat in nauw contact met jou en de student. Na overleg met jou zoekt ze samenwerkingen met mensen die jou en je kind(eren) kunnen bijstaan (vanuit de school of externe hulpverleners).
The time is 03:12:07pmThe time is 03:12:07pm

Kompanjon heeft het zelfvertrouwen en de motivatie van onze dochter echt verbeterd. Als je kind groeit, dan groei je als ouder ook.

- een ouder

De coach van Kompanjon nam de tijd om iets uit te zoeken. Ze kwam met voorstellen, ze belde naar de huisvestingsmaatschappij, ze zocht een sportclub voor de kinderen … Was dat haar job? Ze deed het gewoon.

- een student

De kracht van de gezinnen valt me echt op. Woorden als ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en ‘kansarmoede’ klinken zo negatief. Misschien moeten wij hen ‘dappere gezinnen’ noemen?

- een studente opleiding pedagogische wetenschappen

Je kan een student niet op andere gedachten brengen met een les over armoede of racisme. De ervaring bij Kompanjon toont de studenten de realiteit, en dat maakt dat hun ideeën gaan schuiven

- een docent

The time is 03:12:07pmThe time is 03:12:07pm

Hoe helpt de student van Kompanjon?

 • De student helpt bij het huiswerk, rekenen en taal. Maar er is nog veel meer! De student en je kind(eren) kunnen samen spelen, een boek lezen, een bezoek brengen aan de bibliotheek of spelotheek, naar het park gaan of een leuke hobby zoeken.
 • Ook als ouder kan je samen leren, meespelen en op stap gaan.
The time is 03:12:07pm