The time is 12:27:15am
Voor wie

Voor onderwijs

The time is 12:27:15amThe time is 12:27:15am

Voorwaarden

Scholen, maar ook welzijnsorganisaties en ouders, kunnen een kind aanmelden. Bij de aanmelding vragen we altijd naar welke school het kind gaat. Gebeurt de aanmelding door een welzijnsorganisatie of het gezin zelf? Dan informeren we de school over de vraag naar ondersteuning.

Het eerste contact is vaak informerend en verduidelijkt of de school ook een hulpvraag voor het kind ziet. Alleen maatschappelijk kwetsbare gezinnen komen in aanmerking voor ondersteuning door Kompanjon. Meer informatie over onze doelgroep vind je hier.

The time is 12:27:15amThe time is 12:27:15am

Een kind aanmelden

Kompanjon biedt studieondersteuning aan huis. Wij helpen gezinnen met kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school en die opgroeien in een kwetsbare context.

Kind aanmelden
The time is 12:27:15amThe time is 12:27:15am
The time is 12:27:15amThe time is 12:27:15am

Samenwerken

Kompanjon biedt studieondersteuning aan huis. Wij helpen gezinnen met kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school en die opgroeien in een kwetsbare context.

  • Er is een vaste contactpersoon bij Kompanjon en op school. Dat kan de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de brugfiguur, de klasleerkracht, de leerlingbegeleider, de mentor of de directie zijn.
  • Beide partijen zijn bereid om informatie uit te wisselen, rekening houdend met de deontologie van het beroepsgeheim.
  • Als dat nodig en mogelijk is, sluit de student of coach aan bij een oudercontact en benoemt de gebieden waar de student extra leerkansen kan aanbieden.
  • De student houdt de contactpersoon op de hoogte (via e-mail, een schoolbezoek, enz.).
  • Aan het einde van de ondersteuningsperiode is er een overleg tussen de coach van Kompanjon en de school.

 

Een samenwerking met Kompanjon biedt scholen een concrete kans om te werken aan gelijke onderwijskansen. Dankzij de 1-op-1-ondersteuning krijgen de betrokken kinderen immers extra leerkansen en succeservaringen.

Verder is Kompanjon bereid om zijn expertise over partnerschap met ouders, inclusie en kansarmoede terug te koppelen naar het lerarenteam. Zo ondervinden de ondersteunde gezinnen de positieve effecten van Kompanjon en kan de school winst behalen voor alle (kwetsbare) leerlingen.

The time is 12:27:15amThe time is 12:27:15am

Je kan een student niet op andere gedachten brengen met een les over armoede of racisme. De ervaring bij Kompanjon toont de studenten de realiteit, en dat maakt dat hun ideeën gaan schuiven

- een docent

De kracht van de gezinnen valt me echt op. Woorden als ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en ‘kansarmoede’ klinken zo negatief. Misschien moeten wij hen ‘dappere gezinnen’ noemen?

- een studente opleiding pedagogische wetenschappen

De coach van Kompanjon nam de tijd om iets uit te zoeken. Ze kwam met voorstellen, ze belde naar de huisvestingsmaatschappij, ze zocht een sportclub voor de kinderen … Was dat haar job? Ze deed het gewoon.

- een student

Kompanjon heeft het zelfvertrouwen en de motivatie van onze dochter echt verbeterd. Als je kind groeit, dan groei je als ouder ook.

- een ouder

The time is 12:27:15amThe time is 12:27:15am

Onze projecten

Lees hier de projecten over wat Kompanjon voor jou kan betekenen.

IN CANON met Kompanjon en HTISA

IN CANON startte in 2023 en wordt ook dit schooljaar verdergezet. Kompanjon werkt al jaren in kwetsbare gezinnen met studenten en weet dat voor een leerling een extra zetje het verschil kan maken tussen slagen of niet slagen. Daarom slaan Kompanjon vzw en HTISA slaan de handen in elkaar met een echt onderwijsexperiment.

Jongeren-Aan-Zet (JAZ)

Maatschappelijk kwetsbare en vaak anderstalige jongeren komen sneller in de B-stroom terecht dan klasgenoten die thuis Nederlands praten. Niet omdat de richting het beste bij hen past, maar omdat de taalachterstand hen parten speelt.

Buddy@school

Buddy@School is een samenwerking van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en Kompanjon. Het project loopt sinds 2018 in Antwerpen en breidt elk jaar uit.

Eén gezin, één laptop

De coronacrisis toont aan hoe belangrijk het is dat elk gezin beschikt over minstens één laptop en een goed werkend, betaalbaar internet.

The time is 12:27:15am