The time is 06:47:56am
Voor wie

Voor onderwijs

The time is 06:47:56amThe time is 06:47:56am

Voorwaarden

Scholen, maar ook welzijnsorganisaties en ouders, kunnen een kind aanmelden. Bij de aanmelding vragen we altijd naar welke school het kind gaat. Gebeurt de aanmelding door een welzijnsorganisatie of het gezin zelf? Dan informeren we de school over de vraag naar ondersteuning.

Het eerste contact is vaak informerend en verduidelijkt of de school ook een hulpvraag voor het kind ziet. Alleen maatschappelijk kwetsbare gezinnen komen in aanmerking voor ondersteuning door Kompanjon. Meer informatie over onze doelgroep vind je hier.

The time is 06:47:56amThe time is 06:47:56am

Een kind aanmelden

Kompanjon biedt studieondersteuning aan huis. Wij helpen gezinnen met kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school en die opgroeien in een kwetsbare context.

Kind aanmelden
The time is 06:47:56amThe time is 06:47:56am
The time is 06:47:56amThe time is 06:47:56am

Samenwerken

Kompanjon biedt studieondersteuning aan huis. Wij helpen gezinnen met kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school en die opgroeien in een kwetsbare context.

  • Er is een vaste contactpersoon bij Kompanjon en op school. Dat kan de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de brugfiguur, de klasleerkracht, de leerlingbegeleider, de mentor of de directie zijn.
  • Beide partijen zijn bereid om informatie uit te wisselen, rekening houdend met de deontologie van het beroepsgeheim.
  • Als dat nodig en mogelijk is, sluit de student of coach aan bij een oudercontact en benoemt de gebieden waar de student extra leerkansen kan aanbieden.
  • De student houdt de contactpersoon op de hoogte (via e-mail, een schoolbezoek, enz.).
  • Aan het einde van de ondersteuningsperiode is er een overleg tussen de coach van Kompanjon en de school.

 

Een samenwerking met Kompanjon biedt scholen een concrete kans om te werken aan gelijke onderwijskansen. Dankzij de 1-op-1-ondersteuning krijgen de betrokken kinderen immers extra leerkansen en succeservaringen.

Verder is Kompanjon bereid om zijn expertise over partnerschap met ouders, inclusie en kansarmoede terug te koppelen naar het lerarenteam. Zo ondervinden de ondersteunde gezinnen de positieve effecten van Kompanjon en kan de school winst behalen voor alle (kwetsbare) leerlingen.

The time is 06:47:56amThe time is 06:47:56am

“Ik weet dat er een student zal komen, niet erg lang maar lang genoeg om dingen van te leren. Ik zie het zitten en mijn kinderen ook. We zijn nieuwsgierig naar wie er zal komen. Hij of zij, zal hier welkom zijn.”

“Ik krijg een brede welkom, Elisabeth kent me niet, maar laat me zonder aarzelen binnenkomen. Zoveel vertrouwen verwondert mij niet meer, ik was al bij zoveel verschillende gezinnen te gast.”

Coach Katelijne mocht op bezoek gaan bij Elisabeth, mama van het duizendste gezin dat Kompanjon Gent ondersteunt

“Het stelt mama gerust dat er een nieuwe Kompanjon komt voor mijn jongere zusje Safana. Ik vind dat ook goed, al heb ik er aan de andere kant alle vertrouwen in dat Safana het uiteindelijk goed zal doen. Alles komt goed, net als bij mij.”

“Na een spannende start vond ik het echt leuk en keek ik uit naar die bezoeken. Ik weet nog dat we samen een ganzenbord hebben gemaakt. Ik heb nog een foto van toen. Kijk maar: mijn mama staat links, Alice rechts en ik sta in het midden. Ik bewaar die foto in een speciaal doosje op mijn kamer.”

Fatima (14) over de ondersteuningen die ze kreeg in het derde leerjaar

“Het blijft heel bijzonder aanvoelen hoe graag Liana mij heeft en hoe veilig zich ze voelt bij mij.”

“Ik vertelde dat ik het waanzinnig vind dat ze het toch maar doet. Dag in dag uit blijft ze de zorg dragen voor haar vier kinderen. Het was een mooi gesprek met veel warmte. Het uitgesproken wederzijds respect blijft me bij.”

Studente logopedie Tine Dhooghe over alleenstaande mama Elisabeth

“We voorzagen een extra bed, zodat studente Jade kon blijven logeren na het verjaardagsfeestje van Leyla.  Logeren is er nooit van gekomen, maar feestjes zijn er genoeg geweest!

Nihat Oztürk

“Via Whatsapp versturen we de kleurrijke uitnodiging naar de gezinnen. Aanklampend werken hoef je niet ver te zoeken, zolang de boodschap maar positief, open en echt is.”

“Door om 7u15 mee aan de schoolpoort te staan met een mama, slaagden we erin een plekje te verzekeren voor haar zoon in een secundaire school. Ik was zo opgelucht dat het gelukt was””

Coach Jolien Wenselaers

“Ik kijk met veel voldoening terug op mijn eerste zes maanden als ‘kompanjon’. Het is geen nine to five job maar ik ben trots om deel uit te maken van een organisatie die échte verandering teweegbrengt in de levens van deze kinderen en hun gezinnen.”

Coach Jolien Wenselaers

“Ik herinner me dat het leuk was, dat ik oefende en knutselde met de studente die bij ons langskwam. Ik denk nog af en toe aan die keer dat de studente me meenam naar een circusvoorstelling. Dat vond ik prachtig!”

Farida (17) over de ondersteuning die ze als 10-jarige van Kompanjon kreeg

Marie weet nog hoe bang ze was “dat haar kind de trein zou missen”

“We komen niet controleren, gaan geen rijtje vragen af. We ontmoeten ouders en vragen: hoe gaat het met je?”

“Ik word omringd met andere klanken, ruik verrukkelijke geuren, mag nieuwe smaken proeven. Ik reis doorheen Gent, ik ben op reis én voel me thuis.”

“Altijd weer spannend, aan een voordeur staan en voor het eerst aanbellen. Hopend dat je op de goede bel hebt gedrukt, want lang niet overal kloppen de naambordjes.”

Kompanjon-coach Mariska over de kennismakingen met de nieuwe Kompanjongezinnen

 “Eigenlijk heeft elke jongere in het secundair een eigen toestel nodig. Het lijkt de evidentie zelve, maar dat is het dus niet”

Studente Ada bezorgde via het project één gezin, één laptop van Kompanjon een laptop aan het gezin van Saliha

 “Afgeschreven laptops van bedrijven krijgen een tweede leven bij kwetsbare jongeren, dat klinkt als een goed plan!”  “Een zeer goed plan zelfs”

gezinsondersteuning kompanjon

“Nu de mama weet hoe de leerkracht de schoolagenda gebruikt, kan ze de huistaken van haar kinderen helpen opvolgen”

“Ricks motivatie ging meteen omhoog toen we van ’tafels oefenen’ een spel maakten. Hij wilde niet verliezen van zijn zus!”

Kompanjon gezinsbegeleiding huiswerkbegeleiding

“Je krijgt een mooie vertrouwensband met zowel de kinderen als de ouders van het gezin waar je komt.”

Sinsa Van Vooren ondersteunde als Kompanjon-student het gezin van Patricia

Je kan een student niet op andere gedachten brengen met een les over armoede of racisme. De ervaring bij Kompanjon toont de studenten de realiteit, en dat maakt dat hun ideeën gaan schuiven

- een docent

De kracht van de gezinnen valt me echt op. Woorden als ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en ‘kansarmoede’ klinken zo negatief. Misschien moeten wij hen ‘dappere gezinnen’ noemen?

- een studente opleiding pedagogische wetenschappen

De coach van Kompanjon nam de tijd om iets uit te zoeken. Ze kwam met voorstellen, ze belde naar de huisvestingsmaatschappij, ze zocht een sportclub voor de kinderen … Was dat haar job? Ze deed het gewoon.

- een student

Kompanjon heeft het zelfvertrouwen en de motivatie van onze dochter echt verbeterd. Als je kind groeit, dan groei je als ouder ook.

- een ouder

The time is 06:47:56amThe time is 06:47:56am

Onze projecten

Lees hier de projecten over wat Kompanjon voor jou kan betekenen.

Vier op een rij

In Antwerpen bundelen vier organisaties in vier wijken de krachten om meer maatschappelijk kwetsbare gezinnen te ondersteunen.  We stemmen het bestaande aanbod op elkaar af zodat gezinnen makkelijker de weg vinden naar juiste ondersteuning en gepaste hulp.

IN CANON met Kompanjon en HTISA

IN CANON startte in 2023 en wordt ook dit schooljaar verdergezet. Kompanjon werkt al jaren in kwetsbare gezinnen met studenten en weet dat voor een leerling een extra zetje het verschil kan maken tussen slagen of niet slagen. Daarom slaan Kompanjon vzw en HTISA slaan de handen in elkaar met een echt onderwijsexperiment.

Wil je meer weten of dit project steunen? Dat kan via deze link  

Het bedrag van jouw donatie wordt door het Streekfonds Oost-Vlaanderen verdubbeld als we minimaal 3600 Euro bij elkaar krijgen!

Jongeren-Aan-Zet (JAZ)

Maatschappelijk kwetsbare en vaak anderstalige jongeren komen sneller in de B-stroom terecht dan klasgenoten die thuis Nederlands praten. Niet omdat de richting het beste bij hen past, maar omdat de taalachterstand hen parten speelt.

Buddy@school

Buddy@School richt zich op anderstalige nieuwkomers in Antwerpen die de overgang maken van het basis- naar het secundair onderwijs. Hiervoor werken we sinds 2018 samen met de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Eén gezin, één laptop

De coronacrisis toont aan hoe belangrijk het is dat elk gezin beschikt over minstens één laptop en een goed werkend, betaalbaar internet.

The time is 06:47:56am