The time is 07:20:40am

Buddy@school

Buddy@School is een samenwerking van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en Kompanjon. Het project loopt sinds 2018 in Antwerpen en breidt elk jaar uit. Buddy@School richt zich specifiek op anderstalige nieuwkomers die de overgang maken van het basis- naar het secundair onderwijs. Die jongeren krijgen de kans om hun talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. 

Kompanjon-student: brug tussen gezin en school

Een buddy (student) begeleidt hen en gaat gedurende zes maanden wekelijks langs bij hen thuis.

Laagopgeleide ouders met een migratieachtergrond zijn namelijk niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden en de organisatie van het secundair onderwijs. Ze schatten de gevolgen van een bepaalde school- of studiekeuze wel eens verkeerd in. De buddy informeert de ouders over het onderwijssysteem en helpt bij de zoektocht naar een gepaste studierichting en school. De buddy volgt ook de aanmelding en inschrijving in de secundaire school op.

Tijdens het traject is er ook ruimte voor studieondersteuning, vrijetijdsactiviteiten voor de jongeren en hulpvragen van het gezin. De coach van Kompanjon stimuleert de buddy om een brug te slaan tussen school en gezin. De buddy’s krijgen intensieve begeleiding van de hogeschool en de coach van Kompanjon.

 

 

The time is 07:20:40amThe time is 07:20:40am

The time is 07:20:40am