Steun ons

Vele kansarme ouders willen niets liever dan een betere toekomst voor hun kinderen en zien dat het
onderwijs hiervoor een belangrijke hefboom is.

Kompanjon vzw probeert op deze heel terechte wens een concreet en duurzaam antwoord te bieden.
Bijkomende middelen geeft Kompanjon vzw de kans om meer gezinnen en meer studenten te begeleiden en
zo tegemoet te komen aan de groeiende vraag van zowel gezinnen als geïnteresseerde studenten.

Wil je mee het verschil maken als fonds, serviceclub, bedrijf of particulier?

We zijn steeds bereid om onze werking te komen voorstellen.

Voor meer info en contact kan je terecht bij voorzitter Luk Vermeulen of coördinator Katelijne Béatse

Kompanjon vzw – Nieuwebosstraat 3 – 9000 Gent – Rekeningnummer: BE37 1430 9178 3828

Momenteel kunnen we geen fiscaal attest leveren, wellicht wordt dit vanaf 2021 mogelijk.