The time is 06:40:28am
Over ons

Wie is Kompanjon

Kompanjon ontstond in 2009 in Gent vanuit het project “De Katrol Gent”. Dankzij het engagement van de lokale overheden en het enthousiasme van partnerorganisaties groeide het project uit tot een volwaardige vzw. In juni 2015 werd de vzw Kompanjon opgericht. Kompanjon is actief in alle Gentse wijken.

Onder de noemer “Kompanjon aan huis” richtte Kompanjon in 2018 een volwaardige afdeling op in de Stad Antwerpen. Het doel is om gezinnen uit de wijken Luchtbal, Linkeroever, Deurne-Noord en het Kiel te ondersteunen. Ook Buddy@School is een project van Kompanjon in Antwerpen

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Missie, visie en waarden

Kompanjon vzw ijvert voor gelijke onderwijskansen en meer inclusie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Kinderen in een kwetsbare sociaal-economische context kennen vaker een hobbelige schoolcarrière. Door een beperkte kennis, een klein netwerk, een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en het risico op armoede botsen ze regelmatig op drempels. Daardoor gaan te veel kansen en jong talent verloren en ontstaat er sociale uitsluiting.

Kompanjon zet maximaal in op de sociale grondrechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders. Onderwijs vormt daarbij een belangrijke hefboom naar een betere toekomst.

Door studieondersteuning aan huis te organiseren en te werken met studenten uit het hoger onderwijs, verbinden we de essentiële contexten van het kind met elkaar en bieden we extra ontwikkelingskansen.

In partnerschap met scholen werken we aan wederzijdse betrokkenheid en een krachtige leeromgeving voor het kind.

De samenwerking met ouders, studenten en professionals uit onderwijs en welzijn draagt op een positieve en inclusieve manier bij aan de samenleving en de toekomst van alle kinderen.

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Waarden

Via studieondersteuning aan huis verbindt Kompanjon een duo van kansrijke en kansarme kompanjons. Dat doen we via twee sporen.

Enerzijds de studieondersteuning aan huis voor kinderen en ouders. Anderzijds de vorming van toekomstige professionals die als kompanjon aan de slag gaan bij de gezinnen. De kompanjons zijn studenten uit het hoger onderwijs en bieden ondersteuning bij onderwijsthema’s zoals huiswerk, leesplezier, spelbegeleiding en studievaardigheden.

Binnen de gezinscontext werken we aan de randvoorwaarden die kinderen stimuleren om te leren. Zo versterken we het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

Ook een vlottere communicatie tussen ouders en school, het welbevinden van de kinderen en de participatie aan het vrijetijdsaanbod krijgen aandacht.

Door de verbindende aanpak verbeteren we de groeikansen van alle kinderen in het gezin en voelen ouders zich versterkt. De studenten krijgen veel leerruimte waarin ze theoretische kaders koppelen aan een beklijvende praktijk. Ze leren communiceren en samenwerken met kwetsbare kinderen en hun ouders. Ze verwerven inzichten in de superdiversiteit van hun stad en ervaren hoe ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Door die ervaring in duo en als Kompanjon ontwikkelen de jonge professionals zich tot ambassadeur van het gezin en groeit het engagement voor inclusie en gelijke onderwijskansen.

De volgende principes zijn van belang:

Vrijwilligheid: Ouders moeten instemmen met de ondersteuning, zonder deze toestemming starten we niet op. We vragen immers veel engagement van de ouders, er moet dus een mate van bereidwilligheid zijn om samen te werken. 
Voor bijna alle opleidingen geldt dat studenten kunnen kiezen uit een lijst van verschillende initiatieven. De samenwerking met Kompanjon is in die zin dan ook vrijwillig: de student kiest voor een engagement bij Kompanjon. 


Gezinsondersteuning: Kompanjon denkt niet in vakjes en hokjes: we staan open voor alle hulpvragen en maken contact met alle gezinsleden. We werken altijd in de vertrouwde thuisomgeving. Alle signalen en vragen van de ouders komen aan bod. We betrekken ook broers en zussen actief bij de ondersteuning. Dat maakt onze aanpak laagdrempelig en flexibel. De coaches zijn toegankelijk en bereikbaar, werken op maat van het gezin en zoeken een gemeenschappelijke taal. Oplossings- en ontwikkelingsgericht denken kenmerken onze aanpak. Daardoor krijgt de ondersteuning een brede invulling, altijd met het oog op betere onderwijskansen voor de kinderen.

Krachtgericht werken: Kompanjon kijkt naar de sterktes van het gezin en zoekt samen met de ouders naar oplossingen. De ouders behouden de regie over het proces. Elke stap gebeurt in overleg en met toestemming van de ouders. Na verloop van tijd nemen ouders de studieondersteuning zelf in handen of plannen we stappen naar andere hulpverlening.

Signaalfunctie: Kompanjon geeft een stem aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen en kaart de ervaren drempels aan. We delen onze ervaringen via vorming, samenwerking, overleg en adviezen aan scholen, dienstverleners en het lokaal beleid. Vooral dankzij de intensieve samenwerking met scholen in het basis-, secundair en hoger onderwijs oefenen we invloed uit op de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Zo maakt Kompanjon impact op de onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare groepen.

 

Bestuur

Kompanjon is een autonome vzw. De leden van de Bestuursraad en de Algemene Vergadering dragen de werking.

De leden van de Bestuursraad zijn voorzitter Luk Vermeulen, An Keppens, An Raes, Emiel Bogemans, Nele Hugaert, Peter Devlies en Erwin Verhaeren.

De leden van de Algemene Vergadering zijn Ann Brabandt, Annemie Declerck, Claudia van Egmond, Christophe Scheire, Eva Faes, Els De Vos, Frederik Matthijs, Greet Van Overloop, Hanna Bouman, Jeroen De Leenheer, Lore Van Praag, Nancy Criel, Nathalie Van de Voorde, Pat Vanhecke, Saskia Decraene en Sofie Landuyt.

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Het Kompanjon team

Katelijne Béatse Kompanjon

Katelijne Béatse

coördinator
Tille Van Horenbeeck - Kompanjon

Tille Van Horenbeeck

coach Gent
Mariska - Kompanjon

Mariska Storm

coach Gent

Mikati Willemyns

coach Gent
Lynn Vereecken - Kompanjon

Lynn Vereecken

coach Antwerpen

Jolien Wenselaers

coach Antwerpen - Aanspreekpersoon 'Buddy@School'

Veerle Vaes

coach Antwerpen
The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Het werk van Kompanjon vzw wordt mogelijk gemaakt door vele partners en sponsors

 Bedankt voor jullie steun!

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Overheden

Log Zot van A
Gent
The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Organisaties

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Stichtingen en serviceclubs

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Hoger onderwijs

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Vacatures

Wij hebben momenteel geen openstaande vacatures. Solliciteer spontaan en we nemen je voor twee jaar op in ons wervingsreserve.

Vacature
The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Publicaties

Kompanjon publiceerde:

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Een dankwoord aan:

Ontwerp website – logo: Lorien Duchamps, Geert Roels
Foto’s gemaakt door: Layla Aerts, Femke Leemans, Robert Pieters, Lisa Wuyts

The time is 06:40:28amThe time is 06:40:28am

Een vraag voor Kompanjon?

Heb je een vraag voor Kompanjon?
Stuur ons een bericht of bel naar één van de coaches.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
The time is 06:40:28am