Partners

Stad Gent

Het Onderwijscentrum en het OCMW van Gent ondersteunen Kompanjon vzw voor haar werking in Gent. Er worden vanaf 2020 meer middelen ingezet zodat er meer gezinnen en studenten kunnen worden ondersteund. Er loopt een samenwerkingsovereenkomst tot 2025. Kompanjon vzw werkt inhoudelijk nauw samen met het Onderwijscentrum.
Stad Gent


Stad Antwerpen

Sinds 2018 ondersteunt de stad Antwerpen de werking van “Kompanjon aan huis” vanuit het departement kinderarmoede. De Stad engageert zich voor de beleidsperiode 2020-2025. www.antwerpen.be


Gemeenten Destelbergen en Merelbeke

Kompanjon vzw werkt nauw samen met de sociale Huizen van de gemeenten Destelbergen en Merelbeke. De eerste samenwerking dateert uit … in het kader van het HUGO-project. De samenwerking gaat sinds september 2019 nog een stapje verder en wordt er verder gewerkt onder de naam Kompanjon Merelbeke en Kompanjon Destelbergen. De werkingen blijven een gemeentelijk project, opgezet vanuit het Sociale Huis. De coaches zijn tewerkgesteld binnen het Sociaal Huis van Merelbeke. De lokale besturen van beide gemeenten hebben zich voor het project Kompanjon geëngageerd voor de  beleidsperiode 2020-2025.
www.sociaalhuismerelbeke.be
www.destelbergen.be


OCMW Gent

Het OCMW Gent ondersteunt Kompanjon vzw financieel voor ons werk binnen de gezinnen. Via schoolse ondersteuning aan huis werken we aan het versterken van de gezinscontext en zetten we in op het verkleinen van de kloof tussen de thuis- en schoolcultuur.
OCMW Gent


Koning Boudewijn Stichting

De Koning Boudewijnstichting verleent ons steun via één of meerdere fondsen.
De belangrijkste steun wordt verleend door het VSDT-fonds.
Koning Boudewijn Stichting


De Hogescholen en universiteiten

De hogescholen zijn heel belangrijke partners voor Kompanjon vzw. Samen met hen staan wij in voor het informeren, toeleiden, vormen en coachen van de studenten die zich engageren voor de studie- en opvoedingsondersteuning. We hebben een structurele samenwerking met de hogescholen en die breidt zich nog steeds verder uit. Jaarlijks stijgt de interesse bij de studenten. In 2009 startten we met één hogeschool en vier opleidingen. Intussen werken we structureel met drie hogescholen, twee universiteiten en studenten uit veertien verschillende opleidingen, namelijk:

  • de verschillende lerarenopleidingen (kleuter, lager en secundair onderwijs) van de Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en de Karel de Grote Hogeschool,
  • de opleidingen bachelor in het sociaal werk van de Arteveldehogeschool,  Hogeschool Gent, Karel de Grote Hogeschool, Thomas More en de Artesis Plantijn,
  • de opleiding bachelor toegepaste psychologie van HoWest, Thomas More en Artesis Plantijn,
  • de opleiding bachelor in de logopedie van de Arteveldehogeschool,
  • de opleiding postgraduaat intercultureel werken en coachen van de Arteveldehogeschool,
  • de opleidingen pedagogie van het jonge kind van de Arteveldehogeschool en de Karel de Grote Hogeschool,
  • de opleiding bachelor orthopedagogie van Hogeschool Gent en de Artesis Plantijn,
  • de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen van UGent – masteropleiding orthopedagogie,
  • de faculteit  psychologie en educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel,
  • de specifieke lerarenopleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Huizen van het Kind

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind Gent werkt aan een grotere toegankelijkheid van de dienstverlening voor ouders en gezinnen in Gent. Kompanjon vzw is partner binnen deze samenwerking. Ook in Antwerpen zijn de Huizen van het Kind belangrijke partners in functie van doorverwijzen, opvolgen en ondersteunen van de gezinnen.
Huis van het Kind Gent
Huizen van het Kind Antwerpen 

Transfair – Steunpunt Diversiteit en Leren

In 2019-2020 was Kompanjon vzw een actief lid van de klankbordgroep van het Transfair-project “Samen werken aan een geslaagde onderwijsloopbaan van derdelanders”, een samenwerkingsverband tussen Steunpunt Diversiteit en Leren en het Onderwijscentrum Gent. Naast het bijwonen van de klankbordgroepbijeenkomsten, heeft Kompanjon vzw haar expertise gedeeld als extern lid van twee visitatiegroepen (lager onderwijs).
Kompanjon vzw stapt in 2020 in het natraject van het Transfairproject.
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/onderzoek/transfair