Partners

Stad Gent / Lokaal Overlegplatform Basis en Secundair onderwijs Gent

Het Flankerend Onderwijs van de Stad Gent ondersteunt Kompanjon vzw zowel inhoudelijk als financieel. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de periode 2015-2017. Samen met de Stad Gent en diverse lokale onderwijspartners ijveren we voor meer gelijke kansen in het Gentse onderwijs. Ook de deskundigen van het Lokaal Overlegplatform Basis en Secundair onderwijs Gent (LOP) geven onze werking regelmatig feedback en advies.

OCMW Gent

Het OCMW Gent ondersteunt Kompanjon vzw financieel voor ons werk binnen de gezinnen. Via schoolse ondersteuning aan huis werken we aan het versterken van de gezinscontext en zetten we in op het verkleinen van de kloof tussen de thuis- en schoolcultuur.

Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Kompanjon vzw voor onze bovenlokale rol met gemeenten in Oost-Vlaanderen en onze samenwerking met de hogescholen. Ook het project “Jongeren-aan-zet” wordt sterk gewaardeerd als good practice om de gekwalificeerde uitstroom van kwetsbare jongeren te verhogen.


De Hogescholen en universiteiten

De hogescholen zijn heel belangrijke partners voor Kompanjon vzw. Samen met hen staan wij in voor het informeren, toeleiden, vormen en coachen van de studenten die zich engageren voor de studie- en opvoedingsondersteuning. We hebben een structurele samenwerking met de hogescholen en die breidt zich nog steeds verder uit. Jaarlijks stijgt de interesse bij de studenten. In 2009 startten we met één hogeschool en vier opleidingen. Intussen werken we structureel met drie hogescholen, twee universiteiten en studenten uit veertien verschillende opleidingen, namelijk:

  • de verschillende lerarenopleidingen (kleuter, lager en secundair onderwijs) van de Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent,
  • de opleidingen bachelor in het sociaal werk van de Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent,
  • de opleiding bachelor toegepaste psychologie van HoWest,
  • de opleiding bachelor in de logopedie van de Arteveldehogeschool,
  • de opleiding bachelor orthopedagogie van Hogeschool Gent,
  • de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen van UGent – masteropleiding orthopedagogie.
  • de faculteit  psychologie en educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

Huis van het Kind Gent

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind Gent werkt aan een grotere toegankelijkheid van de dienstverlening voor ouders en gezinnen in Gent. Kompanjon vzw is partner binnen deze samenwerking.

Koning Boudewijn Stichting

De Koning Boudewijnstichting verleent ons steun via één of meerdere fondsen.