Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Kompanjon vzw is een autonome werking in Gent. De werking wordt gedragen door de leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

De leden van onze Raad van Bestuur zijn:

Luk Vermeulen: Voorzitter van de Raad van Bestuur. Mede-initiatiefnemer van de werking in Gent in 2008/2009 als voorzitter van vzw Partners tegen de miserie. Is vrijwilliger en bestuurder bij De Beweging voor mensen met een laag inkomen. Luk Vermeulen heeft een onderwijsloopbaan achter de rug, als leraar, als directeur van Edugo campus Glorieux en de scholengemeenschap Stroming. Luk is ook bestuurder in vzw Katholieke Scholen regio Gent-West, VCLB Gent en VCLB Waas- en Dender. Voor contact: vermeulen.luk@telenet.be

Emiel Bogemans: Deskundige LOP – Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs Gent. Emiel volgt de werking al jaren op, voorheen als lid van de stuurgroep.  Gepokt en gemazeld in het secundair onderwijs en het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jongeren

Nele Hugaert
: studeerde in 2006 af als bachelor in het sociaal werk. Ze werkte 12 jaar met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bij VZW Jong.  Na een bijkomende opleiding contextuele hulpverlening  koos Nele er voor om in het begeleidingscentrum VZW Stappen aan de slag te gaan als contextbegeleidster.

An Keppens: Docente en onderzoeksmedewerkster aan de Arteveldehogeschool opleiding Sociaal Werk. An volgt de werking al jarenlang op als lid van onze voormalige stuurgroep.

An Raes: werkt bij Arteveldehogeschool als docent en onderzoeker. An is verbonden aan de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind. Ze doet praktijkgericht onderzoek naar thema’s zoals toegankelijkheid van de kinderopvang, jeugdwerkloosheid, vroegtijdig schoolverlaten en burgercollectieven in zorg en welzijn.

Pat Vanhecke: Docent aan HOWEST binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Pat volgt al jarenlang de ontwikkelingen van de Katrolwerkingen in Oost- en West-Vlaanderen.

Lore Van Praag: Werkt aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS, UAntwerpen) en doet onderzoek naar vroegtijdige schoolverlaters, talige diversiteit, humor en etnische ongelijkheden in het onderwijs.

De leden van onze Algemene Vergadering zijn: Ann Brabandt, Nancy Criel, Saskia Decraene, Jeroen De Leenheer, Els De Vos, Frederik Matthijs,  Mie Swanckaert, Eva Faes, Nathalie Van de Voorde, Eddy Van de Walle, Greet Van Overloop.