Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis

Kompanjon vzw wil de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen verhogen en organiseert hiervoor studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Een student komt wekelijks aan huis, ondersteunt één of meerdere kinderen van het gezin. De student werk hierbij op vraag en maat van het kind en het gezin. Kompanjon vzw kiest er nadrukkelijk voor om de ouders te betrekken bij de studieondersteuning. De tijdelijke studie- en opvoedingsondersteuning heeft als doel dat de ouders na de ondersteuning in staat zijn om hun kinderen zelf meer te helpen bij het schoolwerk.

Studenten uit verschillende opleidingen (lerarenopleiding, sociaal werk, … van diverse hogescholen en universiteiten) kunnen zich opgeven als ondersteuner, een engagement dat ze aangaan in het kader van een stage of praktijkvak. Voor de studenten is het een unieke en beklijvende ervaring om meer vertrouwd te raken met de realiteit van kansarme gezinnen en hun blikveld te verruimen.

De coaches van Kompanjon vzw vormen de schakel tussen de gezinnen en de studenten en zorgen voor een goed contact tussen beiden. Ze selecteren de gezinnen, initiëren de ondersteuning, gaan geregeld langs bij de gezinnen, volgen het proces van ondersteuning nauw op en staan (samen met de hogescholen) in voor de begeleiding en vorming van de studenten.

Gemiddeld werkt Kompanjon vzw met een 120-tal studenten uit diverse hogescholen en universiteiten. Deze studenten ondersteunen op jaarbasis ruim 130 gezinnen en gaan aan huis aan de slag met een 200-tal kinderen. De werking wordt gedragen door de coaches. In de periode 2009-2017 schommelde de inzet van de professionele krachten tussen 1,50 VTE en 2,80 VTE. Naarmate de organisatie meer coaches kan inzetten, stijgt de capaciteit van de werking en kunnen dus meer gezinnen en studenten ondersteund worden. De voorbije jaren moesten we gezinnen omwille van de beperkte capaciteit minstens zes maanden laten wachten voor ze ondersteuning konden krijgen. Kompanjon vzw heeft de ambitie om de komende jaren te groeien, en hoopt zo gezinnen studie – en opvoedingsondersteuning te kunnen bieden op het moment dat zij een (dringende) nood ervaren en zich aanmelden.

Enkele cijfers uit 2018

Aantal ondersteunde gezinnen: 153
Aantal ondersteunde kinderen: 251
Aantal opgeleide studenten: 139
Aantal huisbezoeken door coaches: 500
Aantal uren maatschappelijke dienstverlening aan huis: 3060