Projecten

Buddy@school

Het project buddy@school ondersteunt nieuwkomer-kinderen die de overgang maken naar de secundaire school. Doelstelling is bij te dragen tot een positief keuze- en oriënteringsproces door in te zetten op taalontwikkeling, studiekeuzebegeleiding, talentverkenning, stimuleren van motivatie en welbevinden, versterken van digitale geletterdheid en studievaardigheden. Ook de ouders van deze kinderen worden versterkt via advies en informatie  over het onderwijs van hun kind. De schoolse ondersteuning vormt dus een laagdrempelig ingangspoort om te kunnen ingaan op andere noden van het gezin. De ondersteuning  gebeurt aan huis door studenten sociaal werk, orthopedagogie en lerarenopleiding. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen Kompanjon vzw en de Karel de Grote Hogeschool.  Het project loopt in het schooljaar 2020-2021 in de stad Antwerpen en wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Stichting P&V.

Jongeren-aan-zet  (JAZ)

Met het project “Jongeren aan-zet” wil Kompanjon vzw de focus leggen op kansarme jongeren in het Gentse en een rol spelen in het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom van jongeren.  Via studieondersteuning aan huis willen we de onderwijskansen van deze jongeren versterken. De ondersteuning wordt voornamelijk geboden door studenten uit de bacheloropleiding secundair onderwijs. Door een kansarme jongere te koppelen aan een (veelal) kansrijkere student bieden we hem/ haar een rolmodel aan alsook een kompaan om samen op pad te gaan. Studenten kunnen de jongere ondersteunen bij schoolse opdrachten en de studiekeuze. Jaarlijks worden er binnen dit JAZ project zo´n 25 à 30  jongeren ondersteund. Voor dit project werken we samen met het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs, JONG VZW en het Beroepenhuis. JAZ wordt heel positief geëvalueerd en wordt de volgende jaren zeker voortgezet.