Projecten

Jongeren-aan-zet  (JAZ)

Met het project “Jongeren aan-zet” wil Kompanjon vzw de focus leggen op kansarme jongeren in het Gentse en een rol spelen in het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom van jongeren.  Via studieondersteuning aan huis willen we de onderwijskansen van deze jongeren versterken. De ondersteuning wordt voornamelijk geboden door studenten uit de bacheloropleiding secundair onderwijs. Door een kansarme jongere te koppelen aan een (veelal) kansrijkere student bieden we hem/ haar een rolmodel aan alsook een kompaan om samen op pad te gaan. Studenten kunnen de jongere ondersteunen bij schoolse opdrachten en de studiekeuze. Jaarlijks worden er binnen dit JAZ project zo´n 25 à 30  jongeren ondersteund. Voor dit project werken we samen met het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs, JONG VZW en het Beroepenhuis. JAZ wordt heel positief geëvalueerd en wordt de volgende jaren zeker voortgezet.

(c) Lieven Van Assche

WIN°°° project

Tijdens gesprekken met ouders in het kader van de studie- en opvoedingsondersteuning in het gezin, horen de coaches vaak dat ouders een duidelijke vraag hebben naar bijleren, informatie verwerken en zichzelf versterken op vlak van taal en andere competenties. De stap naar het reguliere aanbod is soms nog te groot voor hen, maar een ondersteuning aan huis op hun maat en tempo zien de ouders wel zitten.

Het WIN°°° project komt aan die nood tegemoet, met als doel de ouders te ondersteunen en te versterken in hun zoektocht naar (in)formele vormen van leren en ontwikkelen. Centraal staat de ondersteuning van een ouder, aan huis en op maat en vraag van de ouder zelf, door een stagiair van Kompanjon vzw. De ondersteuning focust vooral op het verwerven van het Nederlands en het functioneel gebruik van de taal in de dagelijkse context en op digitale toepassingen. Doorheen de ondersteuningsperiode krijgt de ouder meer zicht op de eigen leervragen en mogelijkheden. Op het einde van de ondersteuning bekijkt de student met de ouder of hij/zij een stap kan zetten naar het aanbod van andere organisaties of diensten, voor ontmoeting, niet-formeel en formeel leren.

In het schooljaar 2014- 2015 konden we het WIN°°° proefproject uitvoeren samen met onze partners Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland en Digitaal.Talent@Gent en met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Twee op drie van de ondersteunde ouders zette na de ondersteuning een stap naar het reguliere aanbod. Ook organiseerden onze partners Leerpunt en digitaal.talent@Gent vorming rond laaggeletterdheid en de digitale kloof aan een 40-tal studenten die studie- en opvoedingsondersteuning gaven. Met nieuwe inzichten en concrete tips konden ze direct aan de slag in het gezin.

In juni 2015 besloten we samen met de partnerorganisaties en onze Algemene Vergadering dat dit proefproject waardevol is en mooie resultaten heeft behaald. We beslisten om het WIN°°°-project op kleine schaal verder te zetten zodat we onze kennis en expertise kunnen vergroten en nagaan in hoeverre we het project structureel kunnen opnemen in de werking.

#690247 20160521 Gent - Belgium Smartschool is e photo by: ID/ ID/ photo agency image via http://www.idphotoagency.com Standard licence: 1 publication permit. Do not reuse or archive this image. Do not use without written permit.