Projecten

Jongeren-aan-zet  (JAZ)

Met het project “Jongeren aan-zet” wil Kompanjon vzw de focus leggen op kansarme jongeren in het Gentse en een rol spelen in het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom van jongeren.  Via studieondersteuning aan huis willen we de onderwijskansen van deze jongeren versterken. De ondersteuning wordt voornamelijk geboden door studenten uit de bacheloropleiding secundair onderwijs. Door een kansarme jongere te koppelen aan een (veelal) kansrijkere student bieden we hem/ haar een rolmodel aan alsook een kompaan om samen op pad te gaan. Studenten kunnen de jongere ondersteunen bij schoolse opdrachten en de studiekeuze. Jaarlijks worden er binnen dit JAZ project zo´n 25 à 30  jongeren ondersteund. Voor dit project werken we samen met het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs, JONG VZW en het Beroepenhuis. JAZ wordt heel positief geëvalueerd en wordt de volgende jaren zeker voortgezet.