Begeleide vorming ‘De boekentas van Abdi’

Kompanjon vzw ontwikkelde het begeleid vormingspakket ‘De boekentas van Abdi’ voor studenten uit het hoger onderwijs. Aan de hand van concrete voorbeelden en voorwerpen maken studenten kennis met het gezin van Abdi en verwerven ze inzichten in de structurele verbanden tussen onderwijs en armoede. Naast de vele praktijkvoorbeelden verwijzen we ook steeds naar de actualiteit over armoede, onderwijs, gelijke kansen, … . Aansluitend kunnen we, afhankelijk van het opzet, een discussiespel met de studenten doen, waarbij zowel meningsvorming aan bod komt, als concrete ideeën worden bedacht om als leerkracht of schoolteam meer kansen te creëren voor alle kinderen in de klas of school en uitsluiting tegen te gaan.

We bieden deze vorming aan op vraag en passen ze aan op maat van de groep en de context.
Voor meer informatie en een aanvraag kan je terecht bij coach Mariska : mariska@kompanjon.be