Praktisch

Als student kan je kiezen voor een praktijkervaring bij Kompanjon vzw:

Dat kan binnen een bepaald praktijkvak of als stage. Het is jouw opleiding die bepaalt binnen welk vak dit valt en hoe je precies kan instappen. We werken momenteel samen met meerdere hogescholen en universiteiten. Opleidingen waar me mee samenwerken zijn: Sociaal Werk, Leraar Kleuteronderwijs, Leraar Lager Onderwijs, Leraar Secundair Onderwijs, Logopedie, Orthopedagogiek, Toegepaste Psychologie, Pedagogie van het Jonge Kind, Onderwijskunde, Pedagogische wetenschappen en Psychologie. We zijn altijd bereid om met nieuwe opleidingen een samenwerkingsverband aan te gaan.
Een periode van drie maanden (één semester) komt in de meeste opleidingen overeen met een vak van drie studiepunten. Afhankelijk van de opleiding kan je kiezen voor het eerste of tweede semester of voor beide semesters. Semester 1 valt in de periode september- december; semester 2 valt in de periode februari-mei.

 

De studie- en opvoedingsondersteuning aan huis verloopt als volgt:

 • Na een grondige kennismaking met de visie en de methodiek van Kompanjon vzw, zoekt de coach op basis van je inhoudelijke verwachtingen, voorkeuren, praktische zaken en mobiliteit een geschikt gezin voor je.
 • Als student kan je met de ondersteuning starten in oktober of in februari.
 • Bij je eerste bezoek aan het het gezin gaat de coach met je mee. Hier kunnen de afspraken tussen jou en het gezin nog eens op een rijtje worden gezet.
 • Nadien ga je wekelijks aan huis bij het gezin, liefst op een vast moment in de week, voor één tot twee uur, en dit tien tot twaalf weken lang.
 • Je werkt met één of meerdere kinderen, naargelang de context. Er komt telkens maar één student in het gezin.
 • Elk bezoek bereid je inhoudelijk voor. Gebruik je creativiteit! Het is belangrijk dat je op maat van het kind werkt en blijft inspelen op de vragen van de ouders.
 • Kompanjon vzw vraagt aan het gezin dat er telkens één ouder aanwezig is.
 • Eventueel kan je op vraag van de ouder meegaan naar het oudercontact, een gesprek op school of een andere (vrijetijds)dienst.

Tijdens je stage kan je rekenen op een ruime omkadering en uitwisseling:

 • De coach van Kompanjon vzw kent het gezin en zorgt voor een goede match tussen jou en het gezin en ze vergezelt je bij je eerste bezoek. De coach volgt het proces van dichtbij op en is ook steeds telefonisch bereikbaar voor vragen. Als de situatie van je ondersteuning of gezin er om vraagt, kan je de coach ook steeds om een individueel gesprek vragen.
 • Tijdens je stage hou je via een blog een bezoekboek bij, waarin je schrijft wat je tijdens de ondersteuning deed en hoe het ging. Elke week krijg je hierop feedback van de coach. Zo krijg je zelf een goed beeld van het proces, dat ook de lector binnen de opleiding kan volgen.
 • Naast een gezamenlijke introductie- en afrondingsbijeenkomst, word je ook verwacht op een drietal interdisciplinaire leergroepen. Samen met de coach en tien andere studenten uit verschillende opleidingen, bespreek je thema’s als kansarmoede, diversiteit, ouderbetrokkenheid, digitale ongelijkheid, … . Er is telkens ook veel ruimte voor eigen ervaringen en vragen. Zo horen studenten elkaars bevindingen en kunnen ze elkaar steunen en adviseren.
 • Op de blog kan je didactische tips en materiaal vinden en ideeën uitwisselen met andere studenten.
 • De lector binnen de opleiding volgt je proces via het bezoekboek en de leergroepen, en staat in voor de evaluatie van het proces.

IMG_0625

Reken op deze tijdsinvestering per semester:

 • Eén maal per week studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, één tot twee uur per keer, gedurende minstens twaalf weken.
 • Voorbereiden van de ondersteuning en wekelijks bijhouden van een bezoekboek.
 • Minimum vijf vormingen in interdisciplinaire leergroepen met andere studenten, twee uur per bijeenkomst (in de vooravond van 18u- 20u ).
 • Voorbereiden van de leergroepen.
  Dit komt ongeveer overeen met 64 uur stage en meestal met drie studiepunten.