Kompanjon vzw

De studie- en opvoedingsondersteuning aan kansarme kinderen en jongeren wordt door een student gegeven. De student komt gedurende drie maanden wekelijks aan huis bij het gezin. Dit engagement past in het kader van een praktijkvak of stage van de opleiding (meestal lerarenopleiding of een sociale richting). Het is een ouder die de ondersteuning aanvraagt, waardoor je als student echt welkom bent in het gezin. De kinderen zijn tussen vijf en vijftien jaar oud en wonen in groot Gent, of in de Antwerpse wijken Deurne Noord,  Luchtbal of Kiel. Ze hebben het moeilijk op school, leven in kansarmoede en hebben vaak een migratie-achtergrond.

Meer info over de doelgroep vind je hier.

Als student vertrek je vanuit de noden én de kwaliteiten van het kind en het gezin. Je werkt met het kind rond huiswerk, taalstimulering en de opvolging van allerhande schoolse zaken. Er is ook tijd voor een spel, een boek, een bezoek aan de bibliotheek of de spelotheek in de buurt. Ook vrijetijdsbesteding komt aan bod. Bij jonge kinderen ligt het accent eerder op spelstimulering, bij oudere kinderen op studievaardigheden.

Kompanjon vzw hecht veel belang aan het contact met de ouder. Als student praat je met de ouder over het kind en de school bij een kop koffie of een glaasje thee, en kan je de ouder mee betrekken bij een spel. Gaandeweg groeit het vertrouwen tussen jou en de ouder. Op die manier verhogen we de betrokkenheid van de ouder, versterken we de vaardigheden om de kinderen te helpen en verbeteren we de communicatie met de school. Dat is een belangrijke doelstelling van de ondersteuning, zodat de ouder nadien beter in staat is zelf de studieondersteuning op zich te nemen.

De coach van Kompanjon vzw volgt het proces van nabij op en is steeds aanspreekbaar. Bij problemen wordt er samen naar een oplossing gezocht.

Door deze praktijkervaring bij Kompanjon vzw, leer je kansarmoede concreet en van binnenuit kennen, van mensen die er dagelijks mee geconfronteerd worden, en krijg je zo meer inzicht in de complexiteit van kansarmoede. De ervaring leert ons dat studenten hierdoor meer begrip en geduld krijgen voor kinderen en ouders in kansarmoede en dat ze die levensles mee nemen naar hun latere beroepsleven.

Bovendien krijg je als student een uitgebreide praktijkkans in het omgaan met diverse ouders.

En het is méér dan een unieke en interessante leerervaring voor studenten: Je kan met dit sociaal engagement ook mee het verschil maken! De kinderen en ouders zijn de student meestal erg dankbaar. En je draagt je steentje bij om de kloof tussen armoede en onderwijs te helpen dichten.