De rol van de coach

De coach van Kompanjon vzw is vertrouwenspersoon en laagdrempelig aanspreekpunt voor zowel de gezinnen als de studenten. Kenmerkend hierbij is haar grote beschikbaarheid, flexibiliteit en maatwerk. Zij vormt de schakel tussen de gezinnen en de studenten en zorgt voor een goed contact tussen beiden.

Vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor de studenten

Samen met de hogescholen staat de coach in voor de vorming en begeleiding van de studenten. De coach introduceert jou als student in het gezin, volgt je proces en geeft wekelijks feedback op je bezoekboek. De coach ondersteunt de studenten tijdens interdisciplinaire leergroepen. Je kan de coach ook steeds telefonisch contacteren als je met vragen zit. En als de situatie hierom vraagt, kan je een individueel gesprek met de coach aanvragen. Bij problemen zoekt de coach mee naar een oplossing.

Vertrouwenspersoon en aanspreekpunt voor de gezinnen

De coach gaat langs bij een geïnteresseerd gezin en legt de werking uit en bekijkt de vragen en noden van het gezin. Als zowel de ouder als de coach akkoord gaan, kan de ondersteuning starten en zoekt de coach een geschikte student voor het gezin. De coach introduceert de student in het gezin en volgt nadien het proces en de ondersteuning nauw op.
De coach is ook beschikbaar voor (extra) hulpvragen van de ouder, hoofdzakelijk over het onderwijs van de kinderen. Op vraag van de ouder kan de coach ook overleg organiseren met de school of andere instanties, afhankelijk van de noden van het gezin en de complexiteit van de context.
Na de ondersteuning van drie maanden gaat de coach langs bij de ouder om samen de situatie te evalueren. Ze beslist dan of de ondersteuning afgerond of verlengd wordt. Een gezin kan niet langer dan drie periodes ondersteund worden. Indien nodig, verwijst de coach het gezin door naar andere instanties.

Coaches

coach Katelijne coach Mariska coach Tille
Coördinator / coach Coach Gent Coach Gent
Katelijne Béatse
0494 98 62 51 katelijne@kompanjon.be

Mariska Storm
0491 64 81 18
mariska@kompanjon.be

Tille van Horenbeeck
0492 50 35 83
tille@kompanjon.be

coach Mikati coach Lynn coach Ingrid
Coach Gent Coach Antwerpen Coach Antwerpen
Aanspreekpersoon 'Buddy@school'
Mikati Willemyns
0491 95 33 89
mikati@kompanjon.be
Lynn Vereecken
0494 52 35 73
lynn@kompanjon.be
Sigrid Decorte
0495 19 65 17
sigrid@kompanjon.be