Werkwijze

Een kansarm gezin dat interesse heeft in de studie- en opvoedingsondersteuning van Kompanjon vzw, moet zich eerst aanmelden, al dan niet met de hulp van een professional of doorverwijzer. Dat kan het best via het aanmeldingsformulier. Het gezin krijgt bericht van de aanmelding en komt op de wachtlijst terecht (momenteel minstens zes maanden). Nadien maakt een coach van Kompanjon vzw, in september of januari, een afspraak met het gezin voor een huisbezoek, waar ze de vraag en de situatie van het gezin met de ouder bespreekt en meer uitleg geeft over Kompanjon vzw en de ondersteuning.
De coach beslist dan of het gezin in aanmerking komt voor de ondersteuning en gaat dan op zoek naar een student die goed aansluit bij het kind (of de kinderen) en de hulpvragen van het gezin.

de student aan het werkDe ondersteuning kan op twee momenten in het jaar starten, namelijk begin oktober of in februari. De coach introduceert dan de student in het gezin, door de eerste keer mee te komen. (Minstens) Drie maanden lang komt de student dan één tot twee uur per week aan huis voor de ondersteuning. De student zorgt ervoor dat de voorwaarden om te kunnen leren ingevuld worden. Gaandeweg leren het gezin en de student elkaar kennen en groeit het vertrouwen. De student maakt ook tijd om te praten met de ouder en betrekt de ouder bij de ondersteuning, een spel, … .
Er komt slechts één student per periode per gezin, voor één of meerdere kinderen.

In de periode van drie maanden komt de coach minstens één keer langs om samen met de ouder de ondersteuning te evalueren. Dan beslist ze of de ondersteuning afgerond of verlengd wordt. Per gezin kunnen er maximaal drie periodes (van drie maanden) van ondersteuning doorgaan. Een blijvende ondersteuning kan niet. Indien nodig verwijzen we het gezin door naar andere instanties.

Tijdens de ondersteuning kan de ouder met vragen en problemen ook terecht bij de coach. En op vraag van de ouder kan er overleg worden georganiseerd met de school of andere instanties, naargelang de noden van het gezin en de complexiteit van de context.

Doorverwijzers worden bij de start en bij de afronding op de hoogte gehouden.