Kompanjon vzw

Kompanjon vzw wil de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen verhogen en organiseert hiervoor studie- en opvoedingsondersteuning aan huis. Een student komt wekelijks aan huis, ondersteunt één of meerdere kinderen van het gezin en dit gedurende drie maanden (of verlengd tot zes maanden). De ondersteuning komt er op vraag van een ouder omdat hij/zij een schoolachterstand ervaart bij één of meerdere van de kinderen en het kind zelf onvoldoende kan ondersteunen. Het kind is tussen vijf en veertien jaar oud.
De studie- en opvoedingsondersteuning is meer dan huiswerk… Tijdens de ondersteuning is er ook ruimte voor leren leren, taalstimulering, spelbegeleiding, een boek lezen, een bibliotheekbezoek, aandacht voor vrijetijdsbesteding, … De student werkt hierbij op vraag en maat van het kind en het gezin.

Kompanjon vzw kiest er nadrukkelijk voor om de ouder te betrekken bij de studieondersteuning. De student werkt aan een onderwijscultuur binnen het gezin, praat met de ouder, leest samen met de ouder in de agenda, betrekt de ouder bij taal en spel, en zoekt samen met de ouder naar concrete oplossingen. De tijdelijke studie- en opvoedingsondersteuning heeft als doel dat de ouder na de ondersteuning in staat is om zelf het kind meer te helpen bij het schoolwerk. We streven er ook naar de betrokkenheid en de communicatie met de school te versterken.

Het is de coach van Kompanjon vzw die kijkt of het gezin in aanmerking komt voor de ondersteuning, die de student in het gezin introduceert, het proces van dichtbij opvolgt en steeds beschikbaar is voor vragen of bij moeilijkheden.

Studenten uit verschillende opleidingen (lerarenopleiding, sociaal werk, … van diverse hogescholen en universiteiten) kunnen zich opgeven als ondersteuner, een engagement dat ze aangaan in het kader van een stage of praktijkvak. De studenten worden dan als het ware een rolmodel in het gezin en naarmate de ondersteuning loopt, groeit ook de vertrouwensband tussen student en kind en ouder. Voor de studenten is het een unieke en beklijvende ervaring om meer vertrouwd te raken met de realiteit van kansarme gezinnen en hun blikveld te verruimen. Het verhoogt hun begrip voor en betrokkenheid bij kansarme kinderen en hun ouders, een ervaring die ze meenemen in hun verdere (beroeps)leven.

Kompanjon vzw is werkzaam in groot-Gent, de Antwerpse wijken Luchtbal en Deurne-Noord en in Destelbergen en Merelbeke.