Doelgroep

Kompanjon vzw richt zich op kansarme gezinnen, met kinderen en jongeren die dreigen uit de boot te vallen in het onderwijs. We zijn werkzaam in groot-Gent, de twee Antwerpse wijken Luchtbal en Deurne-Noord, Destelbergen en Merelbeke.

Nadat het gezin zich aanmeldde, gaat een coach bij het gezin op huisbezoek om de situatie en de vraag van het gezin te bespreken. Voor de selectie van de gezinnen richt de coach zich op de zes armoedecriteria van Kind & gezin. We houden rekening met volgende aspecten:

 • doelgroepHet kind zit in de derde kleuterklas tot en met het tweede jaar van het (beroeps)secundair onderwijs.
 • Er is sprake van een (dreigende) leerachterstand.
 • Er is geen of een beperkte onderwijscultuur in het gezin.
 • Het gezin staat open voor studieondersteuning in de brede zin van het woord, ze zijn niet op zoek naar ‘bijles’.
 • Bij jongeren: er is een sterke intrinsieke motivatie aanwezig.
 • Het gezin heeft recht op een studietoelage.
 • Het gezin heeft een beperkte financiële draagkracht.
 • Het gezin heeft een beperkt sociaal netwerk.
 • Het opleidingsniveau van de ouder(s) is beperkt.
 • Nieuwkomers ondersteunen we niet meteen, wel in hun secundair taaltraject.

Om de ondersteuning goed te laten verlopen en de mogelijkheden te scheppen voor preventie, empowerment
en verbinding, stellen we ook enkele voorwaarden:

 • De vraag voor ondersteuning komt expliciet van een ouder.
 • Eén ouder is thuis op het moment van de ondersteuning.
 • De ouder is bereid om betrokken te worden en te leren en om na verloop van tijd de studieondersteuning zelf over te nemen.

Gezinnen die graag studie- en opvoedingsondersteuning willen aanvragen, kunnen dit door via het aanmeldingsformulier.