Visie en doelstellingen

Kompanjon vzw wil armoede bestrijden

We ijveren voor en werken mee aan gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs. Zo kan het onderwijs een hefboom zijn om kansarme kinderen kans-rijker te maken en hen een andere toekomst te bieden.

We willen armoede bestrijden en gelijke kansen in het onderwijs creëren, door in te zetten op vier doelen:

  • Wij willen de onderwijspositie van kinderen in kansarme gezinnen versterken door hen bij schoolse taken te ondersteunen, hen studievaardigheden bij te brengen, taal en spel te stimuleren, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen te helpen ontwikkelen, het welbevinden op school te helpen verbeteren en buitenschoolse activiteiten te introduceren.
  • Wij willen de betrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen verhogen, door hun positie te versterken, door hen te betrekken bij de studieondersteuning en hen te adviseren, door hen te ondersteunen bij de communicatie met de school, hen te informeren en, waar nodig, hen toe te leiden naar andere instanties en organisaties.
  • Wij willen toekomstige leerkrachten en welzijnswerkers voorbereiden op de diversiteit in de samenleving en de beroepspraktijk, met speciale aandacht voor het verband tussen onderwijs en armoede, door hen vorming aan te bieden via een sterke methodiek. Studenten stellen zich door deze ervaring vaker solidair en met geduld en begrip op ten aanzien van deze kinderen en hun ouders.
  • Wij willen thema’s als armoede en diversiteit structureel verankeren in het opleidingsaanbod van de hogescholen en universiteiten, door samenwerking, overleg en het aanbieden van het begeleid vormingspakket ‘de boekentas van Abdi’ voor studenten uit het hoger onderwijs.