Geschiedenis

Voortzetting Kompanjon Antwerpen + uitbreiding naar Destelbergen en Merelbeke

De stad Antwerpen heeft middelen voorzien om Kompanjon Antwerpen voort te zetten in 2019. Dit project loopt wederom in samenwerking met Vormingplus Antwerpen.  Voor meer informatie: salima@kompanjon.be

Vanaf september 2019 vind je Kompanjon ook in Destelbergen en Merelbeke. Voor meer informatie: kompanjon@destelbergen.be of kompanjon@merelbeke.be

Start proefproject Kompanjon in Antwerpen

Met steun van de stad Antwerpen loopt er vanaf mei tot en met december 2018 een proefproject van Kompanjon vzw in twee Antwerpse wijken: Deurne-Noord en Luchtbal. Van september tot en met december worden 30 gezinnen ondersteund en evenveel studenten opgeleid. Dit project loopt in samenwerking met Vormingplus Antwerpen.  Voor meer informatie: salima@kompanjon.be

Van project De Katrol Gent naar Kompanjon vzw

In 2009 startte De Katrol Gent als project van vzw Partners tegen de Miserie in samenwerking met Arteveldehogeschool en een stuurgroep samengesteld uit diverse partners vanuit het brede welzijns- en onderwijsveld. De projectoproep ‘Managers voor diversiteit’ van de Vlaamse Overheid bood de financiële middelen om van start te gaan. De Katrol Gent haalde de inspiratie bij De Katrol Oostende, een project dat in 2002 startte als antwoord op een veel gehoorde verzuchting van gezinnen die in armoede leven: “We willen een betere toekomst voor onze kinderen en een diploma kan hierbij helpen”. Het project in Oostende kreeg navolging in een tiental West-Vlaamse en Oost-Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Gent.

Na twee projectjaren, en in de eindfase van ‘Managers voor diversiteit’, organiseerde De Katrol Gent op 25 november 2011 een studiedag De Katrol in(ge)blik(t), waarop alle kwalitatieve en kwantitatieve resultaten werden voorgesteld.
In de periode 2009-2011 kon het project 180 gezinnen ondersteunen en werkten 216 studenten mee. Samen presteerden deze studenten 4860 uren gratis maatschappelijke dienstverlening binnen kansarme gezinnen. De vooropgestelde doelen werden ruimschoots gerealiseerd.
Alle betrokken partners waren het er over eens dat deze werking te waardevol was om af te ronden. De Stad Gent (Flankerend Onderwijs), het OCMW Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen engageerden zich om de werking vanaf 2012 semi-structureel te financieren.

Het project De Katrol Gent evolueerde tot een volwaardige vzw (januari 2015), waarbij vele organisaties uit het onderwijs- en welzijnsveld zich engageerden binnen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. In juni 2015 evolueerde De Katrol Gent vzw naar Kompanjon vzw. Deze nieuwe naam gaf de organisatie de mogelijkheid om, trouw aan onze doelstellingen en basiswerking, meer ruimte te scheppen voor vernieuwing en samenwerkingen op maat, onze eigenheid verder te ontwikkelen en met een open blik te blijven kijken naar de veranderende grootstedelijke context en onze rol hierin.

In de prijzen…

  • Derde laureaat Koningin Paolaprijs voor Onderwijs (2011).
  • Laureaat Prijs Gelijke Kansen Provincie Oost-Vlaanderen (2012).
  • Winnaar van de Samenlevingsprijs van de Stad Gent (2013).
  • Laureaat van het Fonds van BPost Alfabetisering voor de uitvoering van het project ‘rugzakje vol kansen’ (2014).
  • Winnaar van de Groene Bril, de prijs van Jong Groen voor een organisatie die zich inzet rond hun jaarthema: armoede en sociale ongelijkheid (2015).
  • Laureaat Korczakprijs (2016).

(c) Sien Verstraeten