Geschiedenis

Kompanjon Destelbergen en Merelbeke

Vanaf september 2019 vind je Kompanjon vzw ook in Destelbergen en Merelbeke – een intergemeentelijke samenwerking van het Sociaal Huis.
Voor meer informatie: kompanjon@destelbergen.be of kompanjon@merelbeke.be

Start proefproject Kompanjon in Antwerpen

In 2018 volgde een nieuwe stap voor de organisatie. De Stad Antwerpen maakte middelen vrij voor het proefproject “Kompanjon aan huis”. De werking ging van start in de wijken Luchtbal en Deurne-Noord. Het proefproject werd positief geëvalueerd, verlengd en uitgebreid in 2019.
De Stad Antwerpen en de Stad Gent engageren zich om in de bestuursperiode 2020-2025 de werking van Kompanjon vzw te blijven ondersteunen.
Voor meer informatie: salima@kompanjon.be

Van project De Katrol Gent naar Kompanjon vzw

In 2009 startte De Katrol Gent als project van vzw Partners tegen de Miserie in samenwerking met Arteveldehogeschool en een stuurgroep samengesteld uit diverse partners vanuit het brede welzijns- en onderwijsveld. De projectoproep ‘Managers voor diversiteit’ van de Vlaamse Overheid bood de financiële middelen om van start te gaan. De Katrol Gent haalde de inspiratie bij De Katrol Oostende.

Na twee projectjaren, en in de eindfase van ‘Managers voor diversiteit’, organiseerde De Katrol Gent op 25 november 2011 een studiedag De Katrol in(ge)blik(t), waarop alle kwalitatieve en kwantitatieve resultaten werden voorgesteld. De vooropgestelde doelen werden ruimschoots gerealiseerd. Alle betrokken partners waren het er over eens dat deze werking te waardevol was om af te ronden.
Dankzij het engagement van de lokale overheden, de Stad Gent, OCMW Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen kon de werking verder worden uitgebouwd en groeide het project De Katrol Gent uit tot een volwaardige vzw waarbij vele organisaties uit het onderwijs- en welzijnsveld zich engageerden binnen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. In juni 2015 evolueerde De Katrol Gent vzw naar Kompanjon vzw. Deze nieuwe naam gaf de organisatie de mogelijkheid om, trouw aan de doelstellingen en basiswerking, meer ruimte te scheppen voor vernieuwing en samenwerkingen, onze eigenheid verder te ontwikkelen en met een open blik te blijven kijken naar de veranderende grootstedelijke context en onze rol hierin.

Ook de Vlaamse minister voor onderwijs ondersteunt de vzw sinds 2016.

In de prijzen…

  • Derde laureaat Koningin Paolaprijs voor Onderwijs (2011).
  • Laureaat Prijs Gelijke Kansen Provincie Oost-Vlaanderen (2012).
  • Winnaar van de Samenlevingsprijs van de Stad Gent (2013).
  • Laureaat van het Fonds van BPost Alfabetisering voor de uitvoering van het project ‘rugzakje vol kansen’ (2014).
  • Winnaar van de Groene Bril, de prijs van Jong Groen voor een organisatie die zich inzet rond hun jaarthema: armoede en sociale ongelijkheid (2015).
  • Laureaat Korczakprijs (2016).

(c) Sien Verstraeten