Wat ?

Kompanjon vzw:

  • Een student komt wekelijks bij het gezin thuis en helpt je kind bij het schoolwerk en de opvoeding.

De student komt je kind helpen met huiswerk, taal en rekenen, leren studeren.
Samen kunnen ze ook een spel spelen, een boek lezen, op bezoek gaan naar de bibliotheek of de spelotheek, of het park of kunnen ze naschoolse activiteiten leren kennen.
Als ouder kan je ook meespelen en mee op stap gaan.

  • De student betrekt en ondersteunt ook de ouder.

De student kan elke week samen met jou en je kind in de schoolagenda kijken.
De student kan samen met jou brieven van de school lezen, en misschien een afspraak maken om samen naar de school te gaan, … .
Het is heel belangrijk dat je als ouder af en toe praat met de student!
Over je kinderen, over de school, over vragen en ideeën die je hebt.
Zo kan de student jou en je kind beter leren kennen en beter ondersteunen.

  • De coach van Kompanjon vzw helpt en ondersteunt de ouder en het proces.

Als je problemen of vragen hebt, kan je bellen naar de coach.
Zij luistert dan naar je en kijkt hoe ze kan helpen.