Kompanjon viert haar 10 jarig bestaan

 

 

IMPACT ONDERZOEK
In het kader van een onderzoeksopdracht tijdens stage, werd doelstelling 8: ‘Student zet in het werkveld spontaan kennis, vaardigheden en attitudes in’ onderzocht. De meting werd toegespitst op het thema kansarmoede en er werd gepeild naar de competenties van de studenten bij de start en aan het einde van een ondersteuningsperiode. De publicatie van het onderzoek vindt u in onderstaande link.

Onderzoek Kompanjon – leerervaring studenten
Poster onderzoek studenten omgang kansarmoede